No kerja Indeks Masalah Tanggal Lokasi foto Actions
1977/Pekan Seni Mahasiswa/1 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/2 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/3 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/4 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/5 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/6 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/7 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/8 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/9 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/10 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/11 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/12 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/13 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/14 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
1977/Pekan Seni Mahasiswa/15 Pekan Seni Mahasiswa Festival Lomba Seni Mahasiswa... 1977 Kampus Mesen  View
Clear filtering